FRANCIE - PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES

Francie, Paříž a okolí, Paříž

FRANCIE - PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES

  Francie, Paříž a okolí, Paříž
Číslo zájezdu: 1 675 396
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Kouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa.

Zájezd provází Mgr. Jana Amadou

Program zájezdu

1. den zájezdu

V odpoledních hodinách odjezd z republiky (cca 19:00 hod. překročení hranic ČR).2. den zájezdu

Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité - Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.3. den zájezdu

Dnešní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.4. den zájezdu

Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.5. den zájezdu

Příjezd do republiky v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 8 hod.).

Ubytování
 • hotel v centru Paříže ve čtvrti Montparnasse, poloha hotelu nám umožní i individuální večerní procházky a vstřebání jedinečné atmosféry města
Podnadpis

HOTEL V CENTRU PAŘÍŽE

Typ ubytování

hotel***

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 160 €

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu. Po Paříži městskou hromadnou dopravou.

Ubytování a stravování

Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování
snídaně formou studeného bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby

Orientační ceny vstupů z r.2020
- Eiffelova věž:výtah do 2. patra 16,60 (dítě 12-24 let 8,30 €, dítě 4-11 let 2 €)výtah do 3. patra 25,90 (dítě 12-24 let 13 €, dítě 4-11 let 3,20 €)pěšky do 2. patra 10,40 (dítě 12-24 let 5,20 €, dítě 4-11 let 1,30 €)pěšky + výtah do 3. patra 19,70 (dítě 12-24 let 9,80 €, dítě 4-11 let 2,50 €)- bazilika SacreCoeur zdarma- Museum Louvre 17 €, děti do 18 let zdarma- Museum Orsay 14 € (pro členy EU do 25 let zdarma, mimo EU do 18-25 let 11 €)- Invalidovna 14 € (pro členy EU do 25 let zdarma, mimo EU do 18-25 let 11 €)- Vítězný oblouk 13 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma)- St. Chapelle 11,50 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma)- Pantheon 11,50 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma)- Justiční palác 9 € (pro členy EU do 25 let včetně zdarma)- Plavba lodí po Seině 15 €- Zámek Versailles 18 € (do 18 let zdarma, pro členy EU 18-25 let zdarma)- Metro – jednotlivé jízdné 1,90 €- Metro – carnet 10 jízd 16,90 € (předpokládáme cca 10 jízd metrem)
Informace ke vstupům:Většina muzeí a zámků je pro osoby ze zemí EU do 25 let zdarma. Nutno předložit pas nebo občanský průkaz, karta ISIC nestačí, nelze z ní poznat národnost. Zdůrazňujeme, že u vstupů na Eiffelovu věž, Versailles a do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu). Doporučujeme zakoupení 2-4 denní muzejní karty PARIS MUSEUM PASS. Karta umožní shlédnout na 60 objektů v Paříži včetně Versailles. 2 denní karta - 52 €, 4 denní karta - 66 € - především pro zájemce o individuální prohlídky pařížských muzeí.

Pobytová taxaCena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Pan průvodce od vás bude tuto částku 3,80 € vybírat společně se vstupným do památek.
Měna a kurzMěna – EURO (značení €)https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/
Doporučené kapesnéNa vstupné doporučujeme částku ve výši cca 160 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní dokumentyNa cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1.5.2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1.1.2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Doplňující info k zájezdu

Elektrické adaptérySíťové napětí ve Francii je, jako v České republice 220 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice,a proto není třeba žádného adaptéru.
Velvyslanectví a konzulátyPokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
Velvyslanectví ČR v Paříži - Ambassade de la République Tchéque15, Avenue Charles Floquet, 75007 ParisTel: 00331/40651300Fax: 00331/40651313úřední hodiny: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 0033/607764394
České centrum ve Francii – Centre Tcheque18, rue Bonaparte, 75006 ParisTel: 00331/53730022Fax: 00331/53730027Úřední hodiny: úterý - pátek 13.00 – 18.00, čtvrtek 13.00 – 20.00, sobota 14.00 – 19.00
Důležitá telefonní číslaPrvní pomoc: 12Policie - pohotovostní služba: 17Požárníci: 18Evropské číslo pohotovostní služby: 112Směrové číslo z Francie do ČR: 00420Směrové číslo z ČR do Francie: 0033
Doporučení pro turistyDROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
Důležitá upozornění• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Základní cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 2x ubytování v hotelu*** v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím ,
 • 2x snídani,
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • místní dopravu,
 • pobytovou taxu (platba na místě, cca 1,90 €/os./noc),
 • fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci 'Cena zahrnuje'

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 2100 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Paříž

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 675 396
dnes zavřeno

Francie

Francie je největší evropskou zemí a její součástí je i známý ostrov Korsika. Kromě pevninské části ji tvoří i magické ostrovy Martinik, Réunion nebo souostroví Francouzská Polynésie. Hlavním městem je Paříž, romantické město plné života a uměleckých zážitků. Ve Francii díky rozlehlosti jejího území najdete zasněžené vrcholy Pyrenejí a Alp, které jsou označovány rájem pro lyžaře, stejně tak jako kouzelné Azurové pobřeží na jihu země. Každý kout této osobité země vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Francie je také rájem eurovíkendů a poznávacích zájezdů. Velmi populární jsou historické památky světového formátu rozeseté po celé zemi od Normandie po Azurové pobřeží. Francie je nejvěhlasnější světovou zemí vína a jednoznačně také cyklistiky.

Nezávazná objednávka

FRANCIE - PAŘÍŽ A ZÁMEK VERSAILLES
  Francie, Paříž a okolí, Paříž

Původní cena
6 590 Kč/os

Cena
6 195 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 675 396

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
6 195 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
2 100 Kč

Pojištění

příplatek za komplexní pojištění včetně storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i v zahraničí - osoba
2
200 Kč
příplatek za připojištění Covid /EVROPA/ (rozšíření pojištění ke komplexnímu pojištění) - osoba
0
750 Kč