TERMÁLY VELKÝ MEDER

Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Bratislava, Jižní Slovensko, Rakouské termály, Slovenské termály, Vídeň, Západní Slovensko, Bratislava, Veľký Meder, Vídeň

TERMÁLY VELKÝ MEDER

  Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Bratislava, Jižní Slovensko, Rakouské termály, Slovenské termály, Vídeň, Západní Slovensko, Bratislava, Veľký Meder, Vídeň
Detail nabídky a možnosti objednání zájezdu:
Anotace

Zájezd nám nabídne odpočinkový a relaxační pobyt v oblíbeném termálním městečku Velký Meder, zdejší voda o teplotě 26 – 38 oC působí blahodárně na kloubní poruchy, nemoci páteře a svalů a celkovou regeneraci organismu. Formou výletů pak navštívíme dvě evropské metropole Bratislavu a Vídeň s krásnými historickými jádry, čeká nás prohlídka vodního díla Gabčíkovo a návštěva maďarských starobylých měst - Györ a Ostřihom.

Bratislava - Velký Meder – Gabčíkovo – Györ – Vídeň – Ostřihom – Děvín

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města v historickém jádru Starého města, Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Odjezd na ubytování do nedalekého Velkého Mederu.

2. den zájezdu:
Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €).

3. den zájezdu:
Odjedeme k externí prohlídce titánského vodního díla GABČÍKOVO. Následuje výlet do Maďarska, do města festivalů GYÖR, prohlídka historického barokního centra s architektonickými, kulturními i přírodními památkami – kostely, paláce, muzea, typické barokní rohové balkóny, úzké historické uličky ve starém městě. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER.

4. den zájezdu:
Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER nebo celodenní fakult. výlet do hlavního města mocnářství VÍDNĚ. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu, dvorní divadlo Burgtheater aj.

5. den zájezdu:
Výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu přejedeme přes slavný most Marie Valérie do Maďarska a na břehu Dunaje navštívíme OSTŘIHOM, prapůvodní centrum Uherského království. Prohlídka Hradního vrchu, jehož dominantou je největší svatostánek v zemi - Ostřihomská bazilika s arcibiskupskou kryptou, kapličkou Tamáše Bakócze, jejímž stavitelem a sochařem byl Michelangelův žák Andrea Ferrucci z Florencie, katedrální klenotnice a cca 80 m vysoká kopule, skýtající fantastický výhled na širé okolí Dunaje a na samotnou Ostřihom i slovenské Štúrovo. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER.

6. den zájezdu:
Po snídani odjezd domů, cestou zastávka na prohlídku romantické zříceniny hradu DĚVÍN s okouzlující polohou nad soutokem Moravy a Dunaje. Návrat do ČR.

Podnadpis

LEČEBNÝ BALÍČEK V CENĚ

Podnadpis

TÝDEN RELAXACE S VÝLETY DO OSTŘIHOMI, VÍDNĚ, GYÖRU

Typ ubytování

hotel***

Orientační ceny vstupného

Děvín 4 €

Bratislava - Michalská brána 4,50 €/ senioři 2,50 €
Bratislava - Katedrála Sv. Martina 2,5 €
Bratislavský hrad 8 €/senioři 4 €
Bratislava – vláček městem 8 €

Velký Meder - celodenní 11 € (senioři nad 62 roků, 9,5 €), 3hodinová 9,5 € (senioři nad 62 roků, 8,5 €)
Velky Meder - turistický vláček 2 €

Vídeň - Hofburg 11,5 €
Vídeň - sv. Štěpán (věž) 4,5 €
Vídeň - Parlament 5 €
Vídeň - metro 1,8 €
Vídeň - Schatzkammer 12 €

Ostřihomská bazilika
Kostel – zdarma
Krypta – 300 HUF
Klenotnice 900 HUF/senior 450 HUF
Panoramatická místnost – 300 HUF, zdarma s lístkem Klenotnice nebo s kombinovaným lístkem
Vyhlídka z kupoly 700 HUF

Hrad Červený Kámen 6 €

Základní cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem,
 • 5x ubytování ve Velkém Mederu - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (hotel se nachází přímo u termál. koupaliště),
 • pobytovou taxu,
 • 5x polopenzi formou švédského stolu v hotelu Themal Varga*** vzdáleného 15 m,
 • ozdravný balíček pro osoby starší 15 let (15 min. baňkování nebo lávové kameny, 15 min. regenerační masáž zad, 10 min. regenerační masáž rukou, ochutnávka slovenských vín),
 • průvodce CK

Základní cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakultativní služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 1700 Kč
 • fakultativní výlet do Vídně 550 Kč (min. počet 20 účastníků)
 • komplex pojištění vč. storna zájezdu

Informace o zájezdu

Tento zájezd je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře. Kategorie hotelu a informace o zájezdu jsou uvedeny dle popisu pořádající cestovní kanceláře. Pořádání tohoto zájezdu se řídí obchodními podmínkami cestovní kanceláře, která zájezd organizuje. Tento zájezd pořádá cestovní kancelář Redok Travel, IČ: 25258281. Upozorňujeme, že cestovní kancelář si z důvodů uvedených v obchodních podmínkách vyhrazuje právo změny podmínek pořádání zájezdu a právo zájezd zrušit i po uzavření cestovní smlouvy.

 • Lokalita dle CK: Dle popisu
 • Místo dle CK: Bratislava, Györ, Veľký Meder, Vídeň

565 656 610 Číslo zájezdu: 1 527 700
dnes 7.30–20 h

Nezávazná objednávka

TERMÁLY VELKÝ MEDER
  Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Bratislava, Jižní Slovensko, Rakouské termály, Slovenské termály, Vídeň, Západní Slovensko, Bratislava, Veľký Meder, Vídeň

Cena
7 990 /os

Cestující

Číslo zájezdu: 1 527 700

Zájezd

dospělá osoba na pevném lůžku
2
7 990 Kč
příplatek za fakultativní výlet
0
550 Kč
príplatok za fakultativní výlet do Vídně (min. počet 20 účastníků) - osoba
0
550 Kč
příplatek za jednolůžkový pokoj
0
1 700 Kč

Pojištění

komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dospělý 18 - 69 let
2
380 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - dítě do 17 let
0
220 Kč
komplexní balíček pojištění (cestovní, sportovní a storno plus) - senior od 70 let
0
580 Kč
samostatné pojištění Storno - za osobu
0
108 Kč